feldenkrais

hvad er det?

Feldenkrais-metoden

er en enestående metode til at styrke vores evne til at lære, til forandring og til vækst hele livet igennem.

Bevægelse og opmærksomhed

er midlet hvormed Moshé Feldenkrais udviklede måder at kommunikere med hjernen på, som kan flytte os ud over de begrænsninger, vi har sat for os selv igennem tilværelsen.

Vores hjerne elsker at lære

Den nyeste forskning viser at hjernen faktisk trives allerbedst ved at lære nye færdigheder, f.eks at lære at spille et musikinstrument eller lære en ny dans. Når vi lærer noget nyt, prøver vi os frem, bevæger os fokuseret og opmærksomt: egenskaber, der får hjernen til at vokse og forme nye forbindelser imellem dets milliarder af celler. Det er påvist, at netop bevidst opmærksomhed (awareness), som bruges i meditation og vi bruger i feldenkraismetodens bevægelsestimer, stimulerer hjernen til at ændre sig selv.

Feldenkraismetoden baserer sig på nervesystemets evne til at finde nye løsninger på bevægelsesproblemer

Det handler her ikke kun om bevægelse, som vi finder den i gymnastiksalen eller til træning. Vi bevæger os hele tiden: når vi sidder, ser, taler, tænker, føler og handler. Hver af os på vores helt egen måde - via det kropsbillede, vi i løbet af tilværelsen har opbygget af os selv.
For et hvert menneske findes der dog altid en mere optimal måde at bevæge sig på.

Bevægelser er ikke rigtige eller forkerte

Men for at føre det vi har til hensigt ud i livet, har vi brug for velkoordinerede bevægelser. Det gælder på alle tilværelsens områder. En dygtig musikeres bevægelser frembringer præcis den klang og en dygtig skuespillers bevægelser præcis det udtryk, han eller hun havde tænkt sig. De bevægelser, som er i overensstemmelse med hensigten, er lette, præcise og elegante. De giver os følelsen af kompetence, styrke og spontanitet.

Ved hjælp af Feldenkraismetoden kan du give dine bevægelser denne kvalitet. Dermed løser du kroniske spændinger, ændrer faste bevægelsesmønstre, og finder din egen tilgang til ro og vågent nærvær. Du finder tilbage til en måde at lære på, som udvider din færdigheder og stimulerer dig til fortsat vækst.

Du lærer at lære

At koordinere kroppens mange dele til én bevægelse er en mirakuløs kunst

Helt fra spæd tilegner vi os denne "kunst" i en fascinerende læringsproces - i et uskyldigt samspil med omgivelserne. Barnet starter med næsten tilfældige, kaotiske bevægelser; hen ad vejen vælger hjernen den bevægelsesorganisation ud, som fungerer bedst og den mindre succesfulde bevægelse fra; og barnet udvikler sine handlemønstre. Denne læringsproces i de tidligste stadier af vores liv er meget kraftfuld. Den virker, uden at vi har en lærer der fortæller os, hvad der er rigtigt eller forkert, og er fuldt ud baseret på barnets egne sanser. Barnet lærer via sine erfaringer med omverdenen.

Organisk læring

Moshé Feldenkrais kaldte dette organisk læring i modsætning til akademisk læring. Det er den levende, vågne og sjove måde at lære på, som vi ser den hos små børn: de forsker i deres omgivelser, de drejer, bøjer og vender sig, forskyder konstant deres vægt og når på den måde frem til, at de kan rulle, mave sig frem og kravle. Senere opdager de på samme vis, at de kan balancere på føddernes to små flader og gå. Får de tiden til på egen hånd at finde ud af alt det, vil de også fremover kunne stole på sig selv og udvikle sig individuelt. Hvad vi end lærer siden hen, bygger på disse tidlige grundfunktioner.

Hvordan kan vi som voksne bevæge os ud over dagligdagens stressfulde vaner?

Hvad er betingelserne for at den voksnes hjerne kan lære nyt lige som en babys hjerne og være åben for at udforske alternativer til hverdagens ensformige bevægemønstre? Og kan det give os bedre måder at fungere på og lindre smerter?

Feldenkraismetoden besvarer disse spørgsmål i praksis:
I nænsomme bevægelseslektioner tager Feldenkrais principperne fra barndommens læring op igen: at prøve sig frem og fejle (Trial and error) og at lære af egen erfaring uden et bestemt mål. De tidlige grundfunktioner udforskes på et utal af varierede måder.
Nye bevægelsesmuligheder dukker op, eller muligheder, som vi har haft en gang, men som blev kasseret i udvælgelsesprocessen: enten i opvæksten eller som følge af en skade eller de specialiserede krav der stilles i en bestemt sportsgren, ved at spille et musikinstrument eller ved ensformigt arbejde. Med Feldenkrais arbejdet vejledes hver enkelt i at forbedre sin bevægelighed grundlæggende og vedvarende.

Jeg anvender metodens to undervisningformer:

1. Awareness through Movement® (ATM) - bevidsthed gennem bevægelse®.

De fint strukturerede bevægelseslektioner på hold og kurser er mindful og legende på en gang.

Guidet af mine ord går du på opdagelse i enkle, dog oftest overraskende og opfindsomme bevægelser. Du lærer at iagttage, hvordan du gør det, du gør. Velbehaget styrer processen. Enkelte og differentierede bevægelser sættes til sidst sammen til et helt og velkoordineret bevægelsesforløb, lige som de enkelte stemmer i et orkester smelter sammen til én harmonisk klang.

Det er ikke øvelser med et bestemt mål, der står i fokus, men at afdække dit fulde bevægelsespotentiale. Mens du i løbet af timen vejledes til at finde egne løsninger, lærer du at bevæge dig udover dine selvbegrænsende bevægelsesmønstre og at erstatte dem med lettere, mere tilfredsstillende måder. Virkningen mærkes med det samme.

Læs mere...

2. Funktionel integration® - behandling

Den individuelle lektion henvender sig helt og holdent til dine unikke behov.

Her er det en primært ordløs dialog ført af mine hænder, som med fine berøringer og præcise små bevægelser åbner for nye muligheder og således gør følelsen erfarbar - at kunne bevæge sig lettere og friere. Det opmuntrer til en gennemgribende reorganisering af måden, du bevæger dig, trækker vejret og erfarer dig selv på.

Læs mere...

Dr. Moshé Feldenkrais

Blev født i Rusland og udvandrede som 14-årig til Palæstina. Efter studier i mekanik og elektroteknik og en doktortitel i fysik arbejdede han i Paris, hvor han som en af de første i europa fik det sorte bælte i judo.
I 1940'erne foranledigede en alvorlig knæskade ham til indgående selvstudier i nervesystemets struktur og funktion. Han forbandt ekstensiv forskning og indsigt i neurofysiologi, udviklingspsykologi og biomekanik med erkendelserne fra sine egne bevægelseserfaringer i udviklingen af sin metode. Fra 1950 viede han sit liv helt og holdent til at praktisere og videreudvikle metoden. I Israel, hvor han boede, og i USA gennemførte han i løbet af 70'erne flere uddannelsesforløb for mennesker, som sidenhen har praktiseret og ført hans arbejde videre.

Moshé Feldenkrais levede 1904-1984.

Anbefalet læsning

På dansk:
Moshe Feldenkrais' bog Bevidsthed gennem bevægelse
m. bevægelseslektioner. Kan kun lånes på biblioteket

På svensk:
Mange af Moshe Feldenkrais' bøger er oversat til svensk, som du kan finde på http://feldengood.se/feldenkraismetoden/boktips/

På engelsk:
Moshe Feldenkrais The Potent Self: A Guide to Spontaneity
alle bøger af Moshe Feldenkrais og sekundær litteratur finder du på http://www.achievingexcellence.com/index.html

Artikel: Link: http://www.mindinmotiononline.com/media/pdf/feldenwhat.pdf

Relaterede bøger:
Damasio AR 1999, The Feeling of What Happens
Doidge N 2007, The brain that changes itself

Links

http://www.feldenkrais-method.org
http://www.feldenkrais2008.se om Feldenkrais-uddannelsen i Malmø
http://www.soundersleep.com"

tilbage

 
 

Baggrundsbillede med ben af feldenkrais udøvere

Feldenkraismetoden er en læringsvej, opkaldt efter fysikeren og judomesteren Moshé Feldenkrais. Han fandt forbavsende sammenhæng mellem kropsbevægelse og måden, vi tænker, føler og sanser på. Inspireret af små børns enestående evne til at lære, opdagede Feldenkrais et udviklingspotentiale, der kan udnyttes i alle aldre.
Læs mere...

Moshé Feldenkrais behandler barn med funktionel integtation

Soft-wired, Hjernens evne til at ændre sig selv:

Dr. Merzenich, Professor Emeritus ved the University of San Francisco fortæller om Feldenkrais og Neuroplasticitet

"Således bliver det umulige muligt, det svære let og det lette elegant."
M. Feldenkrais

"Efter hver F.I. time har mine elever en ny følelse af velbefindende, de føler sig større, lettere og trækker vejret friere... Smerten er altid lindret, ofte forsvundet. For det meste forsvinder også den ene eller anden fold eller lille rynke i ansigtet. Øjnene bliver lysere og større. Stemmen bliver dybere og får mere resonans. Eleven bliver ungdommelig igen".
M. Feldenkrais

"At kende sig selv, synes mig at være det vigtigste et menneske kan gøre for sig selv. Men hvordan kan man lære sig selv at kende? Ved at lære, det man gør og ikke det man burde."
M. Feldenkrais